Curricula

Hazai György első éves diák bizonyítványa a “Trefort”-ból…1942 (Csak tornából volt 2-es)
Curriculum Vitae
Prof. Emeritus Dr. Dr. h.c. Hazai György

1950-54         ELTE Budapest (Orientalisztika / Turkológia)

1958                Egyetemi doktori cím (ELTE / Budapest)

1966                Akadémiai doktori cím (Magyar Tudományos Akadémia / Budapest)

1956-57          Vendégadjunktus (Szófiai Állami Egyetem)

1958-62          Tudományos munkatárs (Magyar Tudományos Akadémia)

1963-82          Vendégdocens majd vendégprofesszor (Humboldt Egyetem /Berlin)

1963-74          A Német Tudományos Akadémia Turfan kutatócsoportjának vezetője

1984-90          Kutatóprofesszor (Magyar Tudományos Akadémia)

1984-90          Az Akadémiai Kiadó főigazgatója

1992-99          Professzor és a Turkológiai Intézet vezetője (Ciprusi Egyetem / Nicosia)

2000-             Kutatóprofesszor (Magyar Tudományos Akadémia)

2000-2003    Az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem alapító rektora (Budapest)

– Könyvek, tanulmányok és ismertetések szerzője főleg a turkológia területén

– Kiadási tevékenység: részvétel folyóiratok ill. sorozatok szerkesztésében

  • Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae (Budapest)
  • Archivum Ottomanicum (Wiesbaden)
  • Bibliotheca Orientalis Hungarica (Budapest)
  • Cahiers d’Etudes sur la Mediterranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (Paris)
  • Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştirmalari (Cambridge, USA)
  • Orientalistische Literaturzeitung (Berlin)
  • Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Turkvölker (Freiburg Br.)
  • Turkologischer Anzeiger/Turkology Annual (Vienna)
  • Türk Dilleri Araştirmalari (Ankara)
  • Zeitschrift für Balkanologie (Berlin-Wiesbaden)

1969-             Az Állandó Nemzetközi Altaisztikai Konferencia elnöke

1973-2000    Az International Committee of Ottoman and Pre-Ottoman Studies alelnöke

1973-1991      Az International Union of Oriental and Asian Studies titkára

1991-              Az International Union of Oriental and Asian Studies főtitkára

1992-1996     Az Orientalista Tudományok munkacsoportjának elnöke (Academia European)

1997                Az Ázsiai és Észak-Afrikai Tudományok 35. Nemzetközi Kongresszusának elnöke

1998-2000    tagja az International Organizing Committee of the 36th ICANAS-nak

2000-2004   tagja az International Organizing Committee of the 37th ICANAS-nak

1957                A Török Nyelvészeti Társaság levelező tagja (Ankara)

1978                A Finnugor Társaság levelező tagja (Helsinki)

1979                A Török Történeti Társaság levelező tagja (Ankara)

1982                A Török Nyelvészeti Társaság tiszteletbeli tagja (Ankara)

1982                A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

1988                Az ELTE (Budapest) tiszteletbeli professzora

1990                Az Academia Europea (London) tagja

1991                Az Ankarai Egyetem dísztoktora

1995                A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

1997                A Kőrösi Csoma Társaság tiszteletbeli elnöke

1999                A Ciprusi Egyetem professzor emeritusa

2001                Südosteuropa Gesellschaft (München): levelező tag

2001                American Oriental Society: tiszteletbeli tag

2001                Török Tudományos Akadémia (Ankara): tiszteletbeli tag

2002                Andrássy díj

2003                A Nemzetek Háza tiszteletbeli elnöke

2004                A Német Szövetségi Köztársaság kitüntetése: Das große Verdienstkreuz des  Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

2005                Az Orosz Tudományos Akadémia Keletkutatási Intézetének tiszteletbeli   professzora

2005                A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje

2006                Vámbéry Polgári Társulás / Vámbéry Tudományos Kollégium tagja

2007                Societas Uralo-Altaica tiszteletbeli tagja (Gottingen)

2007                Vambery Díj

2007                A Török Koztársaságért tett munkásságának elismerése a Török Külügyminisztérium által

2007                Az  International Union of Oriental and Asian Studies megválasztott Elnoke

2010                Deutsche Morgenlandische Gesellschaft: tiszteletbeli tag

2011                A francia Köztársaság elnökének kitüntetése: Commendeur de l’Orde de Merite

2013                Az Isztanbuli Egyetem dísztoktora

2014                A Török Köztársaság Polgári Érdemrendje

en_US