İsmail Parlatir in Dil Araştırmaları,

Dil Araştırmaları, Bahar 2016/18: 313-343.
en_US