Vámbéry Polgári Társulás

Forrás: Vámbéry Polgári Társulás, 2016. 01. 15.
Hazai György halálára

Súlyos veszteség érte a Vámbéry Polgári Társulást: január 7-én, életének 84. évében elhunyt Hazai György akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki számos további tisztsége mellett 2005 és 2013 között a társulás elnöke, majd 2013-tól kezdve örökös tiszteletbeli elnöke volt.

Hazai György Németh Gyula, Ligeti Lajos és Fekete Lajos professzor tanítványaként török–történelem szakon végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Egyéves szófiai vendégtanárkodást követően négy évig az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott. 1963-tól a berlini Humboldt Egyetem docense, majd professzora, közben 1963 és 1974 között a Német Tudományos Akadémia Turfán-kutatócsoportjának vezetője volt. 1982-ben hazatért, 1984 és 1990 között az Akadémiai Kiadó igazgatói posztját töltötte be. 1991-től nyugdíjazásáig az MTA Nyelvtudományi (később Irodalomtudományi) Intézetében működő Orientalisztikai Munkaközösség tudományos tanácsadójaként, majd kutatóprofesszoraként tevékenykedett. Közben a nicosiai Ciprusi Egyetemen megteremtette a turkológiai képzést, Budapesten pedig a német nyelvű Andrássy Egyetem alapító rektora volt.

Tudományos munkássága kiterjedt a korai oszmán-török nyelvemlékek felkutatására, kiadására és nyelvészeti feldolgozására is. Célja a nyelvtörténeti változások és az oszmán kultúra kialakulási folyamatának megragadása volt. Számos összefoglaló mű megírásában vett részt. Nevéhez fűződik (eredetileg német, újabban pedig török nyelven) a török nyelvtörténet és a nyelvtörténeti kutatások monografikus összefoglalása, amely minden török tanszéken kötelező olvasmány. Egyik fő kezdeményezője és gondozója volt a nemzetközi turkológiai információszolgáltatás újabb és újabb eszközeinek, például a Turkologischer Anzeiger című éves bibliográfiának.

Hazai György számos nemzetközi könyvsorozat és folyóirat szerkesztőjeként, társszerkesztőjeként vagy szerkesztőbizottsági tagjaként is tevékenykedett. A keletkutatók számos nemzetközi szervezetében töltött be alapító, titkári, főtitkári vagy elnöki tisztet. Munkásságát otthon és külföldön számos alkalommal elismerték.

Társaságunk 2007-ben elsőként őt tüntette ki a Vámbéry-díjjal.

Hazai György nemcsak bölcs irányítója, hanem aktív közreműködője is volt a Vámbéry Polgári Társulás tevékenységének. Amíg tehette, rendszeresen részt vett rendezvényeinken, írásaival is segítette munkánkat. Ezek közül kiemelendő a 2009-ben megjelent Vámbéry inspirációk című kötete, valamint a híres közel-keleti mesegyűjtemény, a Borúra derű.

Hazai György halála nemcsak a magyar és az egyetemes turkológia pótolhatatlan vesztesége, hanem Dunaszerdahely városa és a Vámbéry Polgári Társulás is hiányolni fogja személyét, bölcsességét és tudományos tevékenységét.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. február 26-án lesz a Farkasréti temető Makovecz-termében.


a Vámbéry Polgári Társulás

en_US